دربارهی ما
Jiasheng دستکش شرکت، آموزشی ویبولیتین

این شرکت دارای تجهیزات بین المللی و خطوط مونتاژ رده اول و متخصص در دستکش های طراحی باغ، دستکش های مکانیکی، دستکش های عمومی و غیره است.

جزئیات
مورد